Vejen til Gralen 1985 - 86

Brita Haugen fortæller i 2013 om Vejen til Gralen. 
Er bygget over den grundlæggende kristne fortælling