Slutforestillinger 1991 - 92

Her fortæller Brita Haugen om de sidste to forestillinger "Roser er røde" og "Antigone"

Som det fremgår, så har vi ingen billeder fra forestillingen og ville blive glad, hvis nogen har nogle liggende. De kan sendes til undertegnede.

Jens Erik Villadsen E-mail