Ole Kildegaard

Maleri - akvarel - croquis

Begyndte med oliemaleri som 18årig og akvarel og croquis noget senere. Bruger hovedsageligt landskabet ved havet som inspiration.

Kunstnere der har inspireret kan nævnes:
Jens Søndergaard på Bovbjerg og Poul Jespersen, Drejø, der kendes som øhavets maler.

Har udstillet over hele landet, men for det meste lokalt, som:
Vemb Udstillingen
Vestjyske Kunstnere
Limfjordens Kunstnergruppe
Og ikke mindst på Bovbjerg Fyr, hvor Ole er aktiv i stedets kunstner gruppe.


Se mere afOles arbejde her > >


Bøvlingvej 92, Rammedige, 7620 Lemvig
T: 9788 9702 - M: 6154 3674